The influence of Stimpo and Regoplant for the growth, photosynthetic pigments and protein content in seedlings of rape on technogenically disturbed substrates

С. Ю. Макогоненко, В. І. Баранов, Л. І. Карпінець

Abstract


Effects of biotechnological drugs – growth regulators (GR) Stimpo and Regoplant (“Agrobiotech”, Ukraine) on morphometric growth parameters, the content of photosynthetic pigments and protein in the rape (Brassica napus L.) seedlings grown on a coal rocky dumps substrates of the Chervonograd Сentral Enrichment Factory were studied. The optimal concentrations for Stimpo and Regoplant – 0.1 and 0.25 ml/l, and the optimum time of seed soaking (1 hour) were revealed. Seed treatment with the regulators improved seedlings morphometric parameters both on the garden soil and on the rock dumps substrates of the coal mines. When treated with growth regulators, the chlorophyll content a was increased in seedlings on all substrates, as invariants treated with GC, and to a greater extent under the action of Regoplant and Stippo, when compared with variants without processing. Seedlings treatment with GR leads to increment of their light deficiency tolerance at all substrates, except the variants with the GA and Stimpo on the black damp substrate.  The content of the protein was lower in seedlings on the substrate of the dump than on the garden soil, both with and without the processing of GR. When comparing the protein content of sprouts with growth on substrates, processing of GR increased its content. Thus, application of growth regulators Stimpo and Regoplant seems a promising tool for the stimulation of the rape growth and metabolism both on an ordinary soil and technogenically disturbed substrates.

Keywords


Brassica napus L.; gibberellic acid; Stimpo; Regoplant; substrates of the coal mines dumps

References


Екологічна безпека територій [Текст] / [Адаменко О. М., Адаменко Я. О., Архипова Л.М. та ін.] / Під ред. О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : Голіней, 2014. – 361 с.

Бабаянц А.В. Біостимулятори (регулятори росту) рослин [Текст] / Бабаянц А. В., Гриценко З. М., Пономаренко С. П. – К: ГП МНТЦ "Агробиотех", 2014. – С. 3–15.

Баранов В.І. Екологічний опис породного відвалу вугільних шахт ЦЗФ ЗАТ Львівсистеменерго як об’єкта для озеленення / В. І. Баранов // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. Біологія. – 2008. – № 46. – С. 172–178.

Вплив капсульованих добрив на ростові показники, вміст пігментів фотосинтезу та вуглеводів у проростків ріпаку за росту на ґрунтах породного відвалу вугільних шахт / [Баранов В., Козловський М., Гавриляк М., Бешлей С.]. // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. Біологія. – 2010. – № 52. – С. 167–171.

Ефективність застосування регуляторів росту і мікродобрива в процесі розмноження насіння сортів пшениці озимої та ярого ячменю / [Буряк Ю. І., Чернобаб О. В., Огурцов Ю. Є., Клименко І. І.] // Селекція і насінництво. – 2015. – № 107. – С. 145–154.

Верех-Білоусова К. Й. Породні відвали вугільних шахт як техногенні родовища алюмінію, галію та германію / К. Й. Верех-Білоусова // Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. – 2010. – № 2 (61), Ч. 1. – С. 105–107.

Гавриленко В. Ф. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание [Текст] / В. Ф. Гавриленко, Ладыгина М.Е., Хандобина Л.М. – М. : Высшая школа, 1975. – 392 с.

Грабак Н. Х. Техногенно забруднені землі та шляхи їх безпечного використання в агропромисловому виробництві / Н. Х. Грабак, Ю. І. Будикіна // Наукові праці. Екологія. – 2014. – Т. 232, № 220 – С. 83–87.

Біологічно активні речовини в рослинництві. [Текст] / [Грицаєнко З. М., Пономаренко С. П., Карпенко В. П., Леонтюк І. Б.]. – К : ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2008. – 352 с.

Жданова О. О. Утилізація відходів вуглевидобутку як спосіб забезпечення екологічної рівноваги навколишнього середовища / О. О. Жданова // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2010. – № 19. – С. 221–224.

Коваленко А. А. Аналіз екологічних та соціальних наслідків розміщення відходів вуглевидобутку на земній поверхні / А. А. Коваленко, А. В. Павличенко // Науковий Вісник НГУ. – 2013. – С. 162–166.

Вплив гіпо та гіпертемії на активність ліпоксигенази, вміст пігментів та розчинених білків у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 / [Косаківська І. В., Бабенко Л. В., Скатерна Т. Д., Устинова А. Ю.] // Физиология растений и генетика. – 2014. – Т. 46, №3. – С. 212–220.

Мазур В. А. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи / В. А. Мазур, Н. В. Шевченко // Сільське господарство та лісівництво. – 2017. – Т. 1, №6. – С. 7–13.

Мусієнко М. М. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин [Текст] / Мусієнко М. М., Паршикова Т. В., Славний П. С. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 153 с.

Пашковський О. П. Прогноз выбросов вредных веществ с породных отвалов / О. П. Пашковський // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 3 (119). – С. 207–210.

Пиріг О. В. Підвищення вірусостійкості рослин люпину жовтого за дії мікробних препаратів та фізіологічно активних речовин / О. В. Пиріг // Сільськогосподарська мікробіологія. – 2016. – № 24. – С. 59–63.

Пономаренко С. П. Регуляторы роста растений [Текст] / С. П. Пономаренко. – К: ГП МНТЦ "Агробиотех", 2003. – 319 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області в 2015 році 2016 [Електронний ресурс]: Департамент екології та природних ресурсів. – К., 2016. – 223 с. – Режим доступу: loda.gov.ua/upload/users_files/27/upload/L_vivs_ka_ND_2016_2.pd

Стецишин П. О. Основи органічного виробництва [Текст] / Стецишин П. О., Пиндус В. В., Рекуненко В. В. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 552 с.

Сургай Н. С. Рекультивация породных отвалов закрываемых шахт Львовско-Волынского басейна / Н. С. Сургай, В. Н. Бруслик // Уголь Украины. – 2000. – № 7. – С. 24–26.

Тищенко В.Н. Селекція і генетика соняшнику (Helianthus annuus L.) та ріпаку (Brassica napus L.) [Електронний ресурс]: Селекция и генетика отдельных культур / Тищенко В.Н., Чекалин Н.М., Баташова М.Е. / Полтава: ФОП Говоров СВ. – Електорон. дан. (1 файл). – К., 2008. – Режим доступу: www.agromage.com/stat_id.php?id=46324


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.