Antagonistic action of the composite preparation on the basis of lactic acid bacteria on conditionally pathogenic microorganisms

В. О. Голубіцька, О. С. Суслова, Л. С. Ястремська

Abstract


The antagonistic activity of individual strains of lactic acid bacteria and the bacterial composite preparation created on their basis to conditionally pathogenic microorganisms was studied. It has been shown that the legs of lactic acid bacteria show different levels of inhibition of conditionally pathogenic microorganisms. The antagonistic activity, on the test cultures tested, of the bacterial composite preparation BK-1 is higher, compared to monocultures and a commercial composite comparator – BK-2.


Keywords


lactic acid bacteria; genus Lactobacillus; probiotics; antagonistic activity; pathogen; conditionally pathogenic microorganisms

References


Кигель Н. Ф. Новый бактериальный препарат «АФ» на основе молочнокислих бактерий и его биологические свойства / Н. Ф. Кигель // Мікробіологічний журнал. – 2000. – № 3. – С. 49–55.

Боднарчук О.В. Дослідження антагоністичної активності заквасок для кисловершкового масла/ О.В. Боднарчук // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2012. – Т.14, №2 (52). – Ч.3. – С. 189–194.

Борщ С.К. Вивчення на прикладі E.coli шт. М-17, введеної в препарат біфікол, закономірностей прояву антагоністичних властивостей мікроорганізмів, що належать до різних таксономічних одиниць, є збудниками дисбактеріозу кишечника, гнійно-запальних процесів та пробіотичними штамами / Борщ С.К., Середюк Н.М., Куцик Р.В. // Галиц. лікар. вістник. − 2004. − № 4. − С. 9−11.

Методичні рекомендації з конструювання пробіотиків та застосування їх у практиці ветеринарної медицини / [Скибіцький В. Г., Козловська Г.В., Ібатулліна Ф. Ж. та ін.] – К.: ЗАТ «Нічлава», 2013. – 39 с.

Стегній Б.Т. Пробіотики у тваринництві / Стегній Б.Т., Гужвинська С.О. // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 2. – С. 26–29.

Гужвинська С.О. Відбір молочнокислих бактерій для виготовлення пробіотичних препаратів / С.О. Гужвинська // Ветеринарна медицина. – 2014. – В. 99. – С. 196–201

Акименко Л. І. Пробіотики у ветеринарній медицині / Л. І. Акименко // Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 5. – С. 37–38.

Woodmansey E.J. Intestinal bacteria and ageing / E.J. Woodmansey // J. Applied Microbiology. – 2007. – V. 120. – P. 1178−1186.

Василюк О.М. Антагоністичні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів України / Василюк О.М., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л. // Мікробіол. журнал. – 2014. – Т.76, №3. – С. 24–31.

Antibacterial activity of some lactic acid bacteria isolated from an Algerian dairy product / [Mezaini A., Chihib N.E., Bouras A.D. et al.] // J. Environ. Public Health. – 2009. – P. 678495-678496.

Мерліч А.Г. Антагоністична активність бактерій Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних джерел України та Франції, проти фітопатогенних бактерій / А.Г. Мерліч, Н.В. Ліманська // Мікробіологія і біотехнологія. – 2016. – №4. – С. 71–85 DOI:10.18524/2307-4663.2016.4(36).86773

Похилько Ю. М. Вплив середовища культивування на антагоністичну активність молочнокислих бактерій / Ю. М. Похилько, Н. О. Кравченко// Сільськогосподарська мікробіологія. – 2016. – Вип. 24. – С. 64–72.

Ефективні біологічні препарати при дисбактеріозі та ешерихіозі / [Литвин В. П., Поліщук В. В., Ляпунов М. В., Амрош С. С.] // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. – 2000. – Вип. 28. – С. 129–133.

De Man J.D. Medium for the cultivation of lactobacilli / De Man J.D., Rogosa M., Sharpe M.E. // J. Appl. Bacteriol. – 1960. – V. 23. – P. 130–135.

Егоров Н. С. Микробы антогонисты и биологические методы определения антагонистической активности / Н. С. Егоров. – М.: Высшая школа, 1975. – 209 с.


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.