Spectral analysis of flavonoids content of dandelion Taraxacum officinale W. and chicory usual Cichorium intybus L. depending on growing places

К. А. Довгопола

Abstract


Article presents results of the identification of flavonoids by chromatographic method, dependence of content flavonoids on conditions of plant growth. Coefficients of technogenic concentrations of heavy metals in soil samples and intensity of migration of pollutants from soil to plants using biological absorption coefficient were established.

Keywords


medicinal plants; flavonoids; heavy metals

References


Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. Гродзінський. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1989. – 544 с.

Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині: навч. посіб. для студ. вищого фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищих мед. навч. закл. IV рівня акредитації та провізорів-інтернів / А. Я. Кобзар. – К. : Медицина, 2007. – 543 с.

Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства / Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1992. – 61 с.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Частина 1. Нормування інгредієнтного забруднення: навчальний посібник / [Петрук В.Г., Васильківський І.В., Іщенко В.А. та ін.] – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 253 с.

Перельман А. И. Геохимия ландшафтов / Перельман А. И., Касимов Г. Н. – М.: «Астрея», 1999. – 768 с.

Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

Ковальов В.М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підруч. для студ вищ фармац навч закл та фармац ф-тів вищих мед навч закл III–IV рівнів акред (2-е вид ) / [В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова]. – Xарків: Вид-во НФаУ, МТК-книга. 2004. – 704 с.

Hänsel R. Pharmakognosie. Phytopharmazie / Hänsel R., Sticher O. – Аufgabe, München: Springer, 2009. – 1451 р.


Full Text: PDF (UA)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.