Том 28, № 2 (2018)

Зміст

Філософія

НАУКОВИЙ КОСМІЗМ І ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ PDF
Л. Г. Дротянко 5-11
ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ «СТАНОВЛЕННЯ» І «ЦІЛІСНІСТЬ» ЛЮДИНИ PDF
Л. Г. Конотоп 12-15
РІШЕЛЬЄВСЬКІ ПЕРЕХРЕСТЯ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ PDF
Н. Г. Мозгова 16-21
МЕТОДОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ҐРУНТОЗНАВСТВА PDF
В. І. Онопрієнко 22-26
ОСМИСЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ СВІТУ В ПАРАДИГМІ КОСМІЗМУ PDF
Л. А. Ороховська 26-32
НЕЗАЛЕЖНІ ОБ’ЄКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД PDF
Yu. V. Kharchenko 33-36
ВІРТУАЛЬНІСТЬ І РИЗОМНІСТЬ: БУТТЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ PDF
С. М. Ягодзінський 37-40
ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ «ФІЛОСОФІЇ СПІЛЬНОЇ СПРАВИ» М. ФЕДОРОВА PDF
М. А. Абисова 40-46
ЄДНІСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО ЗНАННЯ У ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЯХ PDF
Л. В. Броннікова 46-50
EVOLUTION OF DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF THE METHODOLOGY OF INSTITUTIONAL APPROACH TO STUDY OF SOCIAL LIFE PDF
І. В. Литовченко 50-53
АРХАЇЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СОЦІУМУ В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ PDF
С. С. Орденов 54-64
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАУКИ І СВОБОДИ PDF
І. П. Скиба 65-73
НЕСПРАВЕДЛИВА ДІЯ ТА ЇЇ ЛЕГІТИМАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ PDF
S. P. Kharchenko 73-77
АНТРОПНИЙ ПРИНЦИП І ФІЛОСОФІЯ КОСМІЗМУ: ОНТОЛОГІЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Т. Г. Шоріна 77-84

Культурологія

РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЇ ПЛАНЕТАРНОЇ ЄДНОСТІ ЛЮДЕЙ У ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ PDF
Н. І. Ашиток 85-88
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ PDF
О. П. Антіпова 89-93
АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ СТРАХУ В РЕЛІГІЙНІЙ ЕКЗИСТЕНЦІЇ PDF
У. П. Кошетар 94-99
КОСМІЧНИЙ СТИЛЬ В МОДІ 60-х РОКІВ ХХ СТ. (КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
О. А. Матюхіна 99-104
ОБРАЗ КІБЕРПАНКУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. В. Окорокова 104-107
СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Т. А. Пода 107-112
ОПТИМІСТИЧНИЙ ВИМІР ІДЕЇ ПОЛЬОТУ PDF
О. М. Сідоркіна 112-117
ФІЛОСОФІЯ КОСМІЗМУ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. П. Скиба 117-121
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ФІЛОСОФІЇ КОСМІЗМУ ТА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. М. Сухова 121-126
МЕДІАТИЗАЦІЯ КАТОЛИЦИЗМУ В АСПЕКТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДДІЛІВ PDF
С. В. Филипчук 126-129
ПРОЕКТИВІСТСЬКИЙ ВИМІР КОСМІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Н. А. Ченбай 129-133


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)