Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9157 від 15.09.2004

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постановою Президії ВАК України від 19.01.2006  № 2–05/1

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009  № 1–05/5

Наказом МОН України від 06.03.2015  № 261

Спеціальність ДАК: Філософські науки

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Періодичність: Виходить двічі на рік

Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Члени редколегії:

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

В.В. Лях, доктор філософських наук, професор (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України);

І.І. Мочалов, доктор філософських наук, професор (Інститут історії природознавства і техніки РАН, Росія);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор (Університет ім. М. Коперника, Польща);

Л.А. Ороховська, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

А.М. Фоменко, кандидат філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

С.М. Ягодзінський, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет).


Адреса редакціїКонтактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 8, к. 1005; тел.: 406-74-01;

e-mail: filosof@nau.edu.uak_fls@nau.edu.ua.

Розділи збірника: Філософія, Культурологія

Статті приймаються в кім. 8.1005


Том 23, № 1 (2016)

Зміст

Філософія

Про норму смаку Д. Юма у прочитанні Олександра Джерарда PDF
Кшиштоф Вавжонковський 6-11
Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації PDF
Любов Григорівна Дротянко 11-15
Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу PDF
Л. Г. Конотоп 16-19
Регулятивна функція правосвідомості в процесі європейського вибору України PDF
П. А. Кравченко 19-22
Штучний інтелект та інженерія знань: перевага інструментальних засобів інформаційної революції PDF
В. І. Онопрієнко, M. В. Онопрієнко 23-28
Особливості етнічної самобутності та ментальності цивілізацій у контексті систем медіакультури Сходу та Заходу PDF
Л. А. Ороховська 29-33
Конвергенція інформаційних мереж як стратегічна соціокультурна інновація PDF
С. М. Ягодзінський 34-38
Проблема сенсу у класичній філософській традиції: соціокультурний аспект PDF
М. А. Абисова 38-42
Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського PDF
У. П. Кошетар 42-45
Соціальна відповідальність та індивідуальна свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства PDF
Я. М. Кунденко, О. І. Гаплевська 46-49
Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції PDF
А. В. Лактіонова 49-54
Політичні аспекти функціонування економіки як соціального інституту PDF
I. В. Литовченко 55-58
C.Б. Кримський про софійність філософії Г.С. Сковородиії Г.С. Сковороди PDF
О. А. Матюхіна 58-62
Деякі аспекти модернізації далекосхідної (японської ) соціальності: досвід для України PDF
Т. А. Мозгова 63-66
Теорія «справедливої війни»: від Античності до Сучасності PDF
Т. А. Пода 66-69
Філософський потенціал ісихастської антропологічної стратегії PDF
Є. В. Сідоріна 70-73
Інструментальне знання у бутті соціуму PDF PDF
I. П. Скиба 73-78
Особливості розвитку наукового пізнання в інформаційну епоху: методологічний аналіз PDF
О. П. Скиба 78-81
Філософська спроможність містицизму в межах середньовічної традиції PDF
Л. В. Терехова 82-86
До осмислення філософії людини і капіталу в концепції Зігмунда Баумана PDF
А. Н. Фоменко 87-89
Філософсько-правовий міжкультурний дискурс PDF
С. П. Харченко 90-92
Політична комунікація у ноосферному вимірі PDF
Ю. В. Харченко 92-95
Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз PDF
Н. А. Ченбай 95-98
Соціальний номіналізм неоліберальної теорії та консервативні суспільні тенденції PDF
Т. Г. Шоріна 98-103
Вплив інфраструктури на духовну культуру міста в індустріальну епоху: філософський аналіз PDF
О. І. Кравченко 104-107
Соціальність у системі суспільства в добу Модерну PDF
М. В. Лукашенко 107-111
Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського PDF
Л. І. Мокляк 112-116
Проблема справедливості у філософії просвітництва в контексті розбудови європейських держав та формування громадянського суспільства PDF
М. В. Сабадуха 116-120

Культурологія

Специфіка соціального метаболізму в освіті в умовах глобалізації PDF
Н. В. Крохмаль 121-124
Культур-філософський аналіз феномену тероризму в інформаційному суспільстві PDF
Т. В. Мерщій 124-127
Духовний простір та спосіб життя суспільства PDF
О. М. Сідоркіна 127-130
С. Кримський: людина на межі епох та цінностей PDF
Н. М. Сухова 131-134
Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження PDF
I. В. Шавріна 134-137
Проблеми розвитку інтелекту і духовності умовах антропологічної кризи сучасності PDF
Л. В. Кадникова 138-142


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)