Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія

Збірник наукових праць містить результати досліджень з актуальних проблем філософії та культурології. Для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів.

Мова видання: українська, російська, англійська.


Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9157 від 15.09.2004

Фахова реєстрація у ДАК України:

Постановою Президії ВАК України від 19.01.2006  № 2–05/1

Постановою Президії ВАК України від 18.11.2009  № 1–05/5

Наказом МОН України від 06.03.2015  № 261

Спеціальність ДАК: Філософські науки

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Національний авіаційний університет

Періодичність: Виходить двічі на рік

Головний редактор: Дротянко Любов Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії (Національний авіаційний університет).

Заступник головного редактора: Онопрієнко Валентин Іванович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.

Члени редколегії:

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

В.В. Лях, доктор філософських наук, професор (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України);

І.І. Мочалов, доктор філософських наук, професор (Інститут історії природознавства і техніки РАН, Росія);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор (Університет ім. М. Коперника, Польща);

Л.А. Ороховська, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

А.М. Фоменко, кандидат філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет);

С.М. Ягодзінський, доктор філософських наук, доцент (Національний авіаційний університет).


Адреса редакціїКонтактна інформація: м. Київ, пр. Космонавта  Комарова, 1, корп. 8, к. 1005; тел.: 406-74-01;

e-mail: filosof@nau.edu.uak_fls@nau.edu.ua.

Розділи збірника: Філософія, Культурологія

Статті приймаються в кім. 8.1005


Том 22, № 2 (2015)

Зміст

Філософія

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК ФІЛОСОФІЯ, І ФІЛОСОФІЯ ЯК ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ (НОТАТКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ “АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ”) PDF
А. В. Александрова 5-10
НАУКА ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ С.Б.КРИМСЬКОГО PDF
Л. Г. Дротянко 10-13
ОПОЗИЦІЯ «СВІЙ-ЧУЖИЙ» В НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ(ДІТИ І СТАРІ В ПОЛЬСЬКІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ) PDF
Tomasz Kalniuk 14-16
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА В ПРОСТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. Г. Конотоп 17-20
ГУСТАВ ШПЕТ: ВНЕСОК В ФІЛОСОФІЮ, ЕТНОПСИХОЛОГІЮ, МЕТОДОЛОГІЮ ГУМАНІТАРИСТИКИ PDF
В. И. Оноприенко 20-26
ПЕРФЕКЦІОНІСТСЬКИЙ ІДЕАЛ ЕГАЛІТАРНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
М. А. Абисова 27-32
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОЛЕ ФІЛОСОФУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. П. Антіпова 32-35
СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ І ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА: ВЗАЄМОВПЛИВ КОНТЕКСТІВ PDF
Л. В. Броннікова 35-38
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРГУМЕНТАЦІЇ «МОВНОЇ ГРИ»: КОНТЕКСТ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Л. Г. Комаха 39-42
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ МЕДІАПРОСТОРУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
І. В. Литовченко 42-45
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ С. ГОГОЦЬКОГО PDF
О. А. Матюхіна 46-49
МЕДІАКУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. А. Ороховська 49-53
ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ PDF
Т. А. Пода 54-57
ДУХОВНИЙ ПРОСТІР СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ: УЯВЛЕННЯ І СПРИЙНЯТТЯ PDF
О. М. Сідоркіна 57-60
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ І ОСВІТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. П. Скиба 61-63
ДУХОВНІСТЬ ТА ГУМАНІЗМ ЛЮДИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Н. М. Сухова 64-67
ПЕРСОНАЛІЗМ: АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ М.О. ЛОССЬКОГО PDF
Т. Д. Суходуб 67-72
НЕНАСИЛЛЯ ЯК ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
О. Б. Федоровская 72-76
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПЛЬСТВА PDF
Н. А. Ченбай 77-80
ПРОЦЕСИ ДЕГУМАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ІДЕОЛОГІЇ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Т. Г. Шоріна 80-84
ЛЮБОВ ЯК СУТНІСНЕ ВИРАЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОНТОЛОГІЇ (Д. ФОН ГИЛЬДЕБРАНД, М. ШЕЛЕР, Е. ФРОММ) PDF
С. В. Климань 84-88
МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК РЕГУЛЯТИВНИЙ МЕХАНІЗМ І ЧИННИК СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ PDF
О. В. Кононенко 88-94
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
М. В. Лукашенко 94-98
ПІЗНАННЯ ЯК ДУХОВНИЙ ДОСВІД У ВЧЕННІ БЕРНАРДА КЛЕРВОСЬКОГО PDF
А. В. Тимофеев 99-103

Культурологія

ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ВИМІР КИЄВОРУСЬКОГО ІКОНОПИСУ PDF
О. В. Богомолець 104-108
ЮРОДСТВО ВАСИЛЯ ЕКЗЕМПЛЯРСЬКОГО І СУЧАСНІСТЬ PDF
І. П. Печеранський 108-111
ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОГО СКЛАДНИКА В СИСТЕМІ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ PDF
А. І. Яковенко 111-115
ПРАВОСЛАВ’Я В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
К. М Вергелес 115-118
ДІАЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ КОЛЕКТИВНОСТІ В ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
Н. В. Іщук 119-122
ТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ PDF
С. М. Іщук 123-126
ІНТЕРАКЦІЯ КУЛЬТУР В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА PDF
Т. В. Мерщій 127-129
КУЛЬТУРНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
А. А. Фабрика 130-134
ПРИРОДА ЯК ДУХОВНА ЦІННІСТЬ У СТАНОВЛЕННІ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Л. І. Мокляк, Г. М. Покотило 135-139
СОЦІАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ У ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
А. О. Вусатюк 140-144
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ МІСТА ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНУ PDF
О. І. Кравченко 144-148


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

 

ISSN 2412-2157 (Online), ISSN 2411–5606 (Print, VNAU)