Том 4, № 49 (2018)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА – ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Іван Лук'янович Бородін 46-53
ВІДМІННІ РИСИ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ, СКОЄНОГО ПРОТИ ЕТНІЧНИХ ГРУП, ВІД СХОЖИХ ЗЛОЧИНІВ PDF
Кенуль Абульфазкизи Габібова 54-63
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Світлана Григорівна Головко 64-73
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ ФОРМУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Наталія Василівна Пильгун 74-80
ІНСТИТУТ ПРИМИРЕННЯ ТА МЕДІАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СПЕЦИФІКИ МЕНТАЛЬНОСТІ СТОРІН КОНФЛІКТУ PDF
Вікторія Богданівна Череватюк, Регіна Євгеніївна Сай 81-88

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОТВОРЧОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Юлія Степанівна Лепех 89-95
НАУКОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ PDF
Ганна Миколаївна Проскура 96-102
УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (НАССР) В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Андрійович Усенко 103-109
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКАМИ СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Леонідівна Юринець, Ірина Андріївна Кудра 110-116
УЗГОДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Артем Олександрович Янчук 117-123

ЦИВІЛЬНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО

ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З КЕРІВНИКАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ PDF
Світлана Василівна Вишновецька, Руслан Ігорович Кролевець 124-131
ДИСТАНЦІЙНА ПРАЦЯ В ЄС: АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Людмила Петрівна Гаращенко, Вадим Вікторович Гаращенко 132-139
КОЛІЗІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ PDF
Юрій Валентинович Корнєєв, Ліана Володимирівна Берегович 140-145
ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Сергіївна Тімуш, Діана Ігорівна Тімуш 146-150

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Валентина Петрівна Козирєва, Олена Володимирівна Хомченко 151-156
АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Анатолій Васильович Матвійчук 157-162
ПРАВОВА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ PDF
Катерина Олексіївна Рябова 163-169

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

ЛАТЕНТНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ: УМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ PDF
Вусал Алігісмат огли Ахмедов 170-175
ТЕОРІЇ ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ У НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА PDF
Владислава Нарцизович Кубальський, Ксенія Петрівна Браславець 176-181
ДОВІЧНЕ ПОЗБAВЛЕННЯ ВОЛІ: НЕДОЛІКИ ВИКОНAННЯ ПОКAРAННЯ PDF
Назар Вікторович Малярчук, Марина Володимирівна Мороз 182-188
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРАДІЖКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ПОЛЬСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ (СТ. 190А § 2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ) PDF
Марек Мозгава, Катажина Назар 189-194
СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ PDF
Ганна Володимирівна Рибікова, Тетяна Борисівна Проскура 195-202

ПРАВОВА ОСВІТА

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Людмила Анатоліївна Остапенко, Вікторія Анатоліївна Рудик 203-210
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ PDF
Наталія Борисівна Шуст 211-214

ПОВІТРЯНЕ, КОСМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ПРАВОВА ОЦІНКА ЛОГІКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЕКІПАЖАМИ ЦИВІЛЬНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В УМОВАХ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ PDF
Дмитро Олександрович Беззубов 11-16
АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
Ольга Анатоліївна Гусар, Анастасія Русланівна Ущапівська 17-23
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ЛІГИ НАЦІЙ PDF
Олександр Анатолійович Радзівілл 24-31
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Олена Михайлівна Ситніченко 32-38
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПІД ЧАС СТЯГНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАТРИМКУ АВІАРЕЙСУ PDF
Світлана Іванівна Хом'яченко, Наталія Францівна Хоцяновська, Тетяна Олександрівна Часова 39-45


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2663-3949 Online