СТАН ТРИБОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «ВЧ50 - МОТОРНА ОЛИВА - АО20-1» В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО МАЩЕННЯ

Вадим Іванович Кубіч, Дмитро Андрійович Курликов, Михайло Михайлович Марущак

Анотація


Наведено результати триботехнічних випробувань трибологічної системи матеріалів «ВЧ50 - моторна олива - АО20-1», яка досліджувалась у трибоз’єднанні «шийка - вкладиш» з використанням натурних зразків деталей кривошипно-шатунного механізму двигуна ЗМЗ-402 за циклом: припрацювання оливи; тертя без подачі оливи; тертя з подачею оливи при ступеневому навантаженні та одношвидкісному режимі тертя ковзання. Встановлено неоднозначний вплив складу олив на швидкість зміни коефіцієнта тертя при взаємодії матеріалів в умовах втрати спроможності мастильних утворень, сформованих при припрацюванні, здійснювати мащення.

Ключові слова


трибоз’єднання, навантаження, натурний зразок, коефіцієнт тертя, температура

Посилання


Курликов Д. Н., Кубич В. И. Вплив явища турбулізації моторного масла на ресурс роботи ДВЗ / Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» - щоріч. наук.-практ. конф., 11-12 травня 2017 р.: зб. тез допов., Маріуполь. ДВНЗ «ПДТУ», 2017. - С. 37-38.

Курлыков Д. А., Кубич В. И. Уравнение регрессии критерия Рейнольдса для сопряжений скольжения ДВС //Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування. 8-а міжн. наук.-практ. конференція, 28-29 вересня 2017 р.: матеріали, Херсон: ХДМА. - С. 236 - 240.

Воронін С. В. Трибофізічні основи забезпечення мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив: дис. докора тех. наук: 05.02.04 [Електронний ресурс] / Воронін Сергій Володимирович. - Х.: 2016. - 366 с. Режим доступу: http //www.khnu.km.ua/root/res/2-22-6-10.

Мікосянчик О. О. Структурно-енергетичні та реологічні показники мастильного шару в контакті тертя в умовах несталих режимів роботи: дис. докора тех. наук: 05.02.04 [Електронний ресурс] / Мікосянчик Оксана Олександрівна. - К.: -2017. - 416 с. Режим доступу: http //er.nau.edu.ua/handle/NAU/27289.

Кубіч В. І. Довготривалість граничного мащення в модельних трибологічних системах з експериментальними антифрикційними матеріалами / В. І. Кубіч, В. В. Клімін // Проблеми тертя та зношування № 66. - 2015. - С. 54-63.

Кубич В. И. Термодинамический аспект пленочного голодания в трибосопряжениях / В. И. Кубич, В. М. Юров // Проблеми тертя та зношування № 70. - 2016. - С. 58-66.

Юров В. М. Некоторые вопросы самоорганизации трибологических систем, содержащих тонкие слои смазочного материала / В. М. Юров, В. И. Кубич // Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Материалы 9-ой Междунар. науч. конф., 90-летию академика Е. А. Букетова. - Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. - С. 185-188.

Кубич В. И. Моделирование удельного времени постоянства коэффициента трения в трибологических системах / В. И. Кубич // Хаос и структуры в нелинейных системах. Теория и эксперимент: Материалы 10-ой Междунар. науч. конф., 75-летию юбилею профессора З. Ж. Жанабаева., 16-18 июня 2017. - Алматы: Изд-во Ках.НУ, 2017. - С. 287-292.

Кубич В. И. Износостойкость деталей трибосопряжения «шейка-вкладыш» с медьсодержащими покрытиями / В. И. Кубич, Л. И. Ивщенко // Проблемы трибологии. - 2011. - № 2 (60). - С. 103-110.

Присадка Ремол-2 [Електронний ресурс] - Режим доступа: http //www.remol.ua/.

ГОСТ 7293-85. Чугун с шаровидным графитом для отливок [Електронний ресурс] - Режим доступу: http //vsegost.com/Catalog/20/20267.shtml.

ГОСТ 14113-78. Сплавы алюминиевые антифрикционные. Марки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http //vsegost.com/Catalog/.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована