УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОВЕРХНЕВОГО МОДИФІКУВАННЯ

Олег Віталійович Радько

Анотація


Проведені дослідження мікротвердості, структурно-фазового складу та довговічності конструкційних елементів сучасної техніки (на прикладі сталі 20Х13), зміцнених імпульсним газотермоциклічним іонним азотуванням. У зміцнених поверхневих шарах установлено зростання мікротвердості на поверхні до 950 НV та наявність двох зон: нітридної та внутрішнього азотування. Глибина нітридної зони складає 6…10 мкм, загальна глибина  дифузійного шару –200…285 мкм. Визначено, що завдяки впливу іонноазотуючої обробки на властивості зміцнених поверхневих шарів відбувається збільшення середнього технічного ресурсу оброблених деталей у 2,4 разу.

Ключові слова


довговічність; іонне азотування; наробіток; зносостійкість

Посилання


Пат. 10014 Україна, МПК (2006) С23С 8/06. Спосіб поверхневого зміцнення сталевих деталей іонно-плазмовим азотуванням у пульсуючому тліючому розряді / Ляшенко Б. А., Рутковський А. В., Мірненко В. І, Радько О. В. ; заявник та патентовласник Національна академія оборони України. — № 19782 ; заявл. 19.09.06 ; опубл. 15.12.06, бюл. № 12.

Триботехнічні властивості зміцнених газотермоциклічним іонним азотуванням сталевих деталей авіаційної техніки / Б. А. Ляшенко, В. І. Мірненко, А. К. Скуратовський, О. В. Радько // Наукові вісті НТУУ КПІ. — 2007. — № 5. — С. 98—102.

Радько О. В. Вплив структурно-фазового та хімічного складу іонноазотованої сталі 38Х2МЮА на її зносостійкість / О. В. Радько // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 57. – С. 157-162.

Пастух И.М. Модификация металлов с применением азотирования в тлеющем розряде: состояние и перспективы // Проблеми трибології – 2004. – № 3. – С. 42– 55.

Мельников О. В. Ионно-плазменное азотирование деталей АТ, изготовленных из сталей и сплавов, в полом катоде / О. В. Мельников, А. О. Гаврелюк, О. А. Галабурда // Совершенствование технологических процессов ремонта авиационной техники / Моск. гос. техн. ун-т гражданской авиации. — М. : Транспорт, 1997. — С. 39—51.

Автоматизована система контролю та управління технологічним процесом імпульсного іонного азотування / Мірненко В. І., Рутковський А. В., Кошовник В. А., Радько О. В. // Збірник наукових праць ДНДІА. – 2006. – № 9. – С. 297-302.

Надійність техніки. Терміни та визначення : ДСТУ 2860—94. — [Чинний від 1994—12—28]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 91 с.

Пат. 24695 Україна МПК (2206) G01N3/56. Машина тертя / Скуратовський А. К. ; заявник та патентовласник Національний технічний університет України ″Київський політехнічний інститут″. − № u 2007 02330 ; заявл. 03.03.2007 ; опубл. 10.07.2007, бюл. № 10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована