ОДИН ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТРОПІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ДО ПРОБЛЕМ ТРИБОЛОГІЇ

Андрій Вікторович Гончаренко

Анотація


Стаття розглядає теоретично можливість застосування до трибології ключового положення суб’єктивного аналізу. Пропонується використовувати принцип екстремізації суб’єктивної ентропії до розв’язання трибологічних проблем. Різниця електрохімічних потенціалів отримується на основі парадигми багатоальтернативності та невизначеності функцій переваг тих альтернатив. За допомогою варіації показано оптимальність розподілу тих переваг. Представлена математична модель має значущість характеристики універсальності, доводячи, що вона є правдоподібним поясненням для явищ, обумовлених багатоальтернативністю. У дискусійному аспекті, дана концепція є такою, що має можливість бути застосовуваною до найширшого кола питань.


Ключові слова


трибологія; електрохімічний потенціал; падіння потенціалу; багатоальтернативність; розподіл переваг; суб’єктивна ентропія; невизначеність; варіація; оптимальність

Посилання


Трение, износ и смазка (трибология и триботехника) / Под общ. редакцией А. В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 2003. – 575 с.

Newman J. S. Electrochemical systems: 3rd ed. / J. S. Newman, K. E. Thomas-Alyea. – Hoboken, New Jersey, USA: Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, Inc., 2004. – 672 p. (ISBN 0-471-47756-7)

Shpenkov G. P. Friction surface phenomena: Tribology series, 29, Editor: D. Dowson / G. P. Shpenkov. – Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 1995. – 359 p. (ISBN 0-444-81684-4)

Дмитриченко Н. Ф. Оценка состояния трансмиссионных масел по динамическим характеристикам трения / Н. Ф. Дмитриченко, О. Н. Билякович, О. В. Руденко, А. А. Глухонец // Трение и износ. – 2016. – Том 37. – №3. – С. 374-378.

Малык В. Я. Физико-термические явления при фрикционном взаимодействии в ленточно-колодочных тормозах (часть вторая) / В. Я. Малык // Проблемы трения и износа: научн.-техн. сб. – К.: НАУ, 2014. Вып. 3(64). С. 75-82. (ISSN 03702197)

Kasianov V. Subjective Entropy of Preferences. Subjective Analysis: Monograph / V. Kasianov. – Warsaw, Poland: Institute of aviation Publ., 2013. – 644 p.

Касьянов В. А. Вариационные принципы субъективного анализа. Модифицированный вариационный принцип Эйлера-Лагранжа. Энтропийный подход: монография / В. А. Касьянов, А. В. Гончаренко. – К.: ДП НВЦ «Приорітети», 2015. – 112 с. (ISBN 978-966-8809-67-5)

Касьянов В. А. Свет и тень. Пропорции теневой экономики. Энтропийный подход: монография / В. А. Касьянов, А. В. Гончаренко. – К.: Кафедра, 2013. – 86 с. (ISBN 978-966-2705-36-2)

Общая психология : в 7 т. : учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Б. С. Братуся. Т. 2 : Ощущение и восприятие / А. Н. Гусев. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 416 с. (ISBN 978-5-7695-2051-8)

Goncharenko A. V. Optimal managerial and control values for active operation / A. V. Goncharenko // Electronics and control systems: Scientific journal. – Kyiv: Publishing house “Osvita Ukraini”, 2016. – № 3(49). – pp. 112-115. (ISSN: 1990-5548)

Goncharenko A. V. Several Models of Artificial Intelligence Elements for Aircraft Control / A. V. Goncharenko // 2016 IEEE 4th International Conference “Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)” Proceedings. Section G. Aircraft Control Systems with Elements of Artificial Intellect. October, 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine. – К.: Освіта України, 2016. – pp. 224-227. (IEEE Catalog Number: CFP1652Y-PRT) (ISBN: 978-1-5090-1052-3)

Goncharenko A. V. Several Models of Physical Exercise Subjective Preferences / A. V. Goncharenko // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6. doi:10.4172/2471-2701.1000121. (ISSN: 2471-2701 CEP) https://www.omicsonline.org/open-access/several-models-of-physical-exercise-subjective-preferences-2471-2701-1000121.pdf

Goncharenko A. V. Some identities of subjective analysis derived on the basis of the subjective entropy extremization principle by Professor V. A. Kasianov / A. V. Goncharenko // Automatic Control and Information Sciences. – 2014. – Vol. 2, No. 1. – pp. 20-25. doi:10.12691/acis-2-1-4. Some Identities of Subjective Analysis Derived on the Basis of the Subjective Entropy Extremization Principle by Professor V.A. Kasianov

Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: дис. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К., 2016. – 328 с. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22359

Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах багатоальтернативності та невизначеності: автореф. … докт. техн. наук: 05.22.20 / А. В. Гончаренко. – К.: НАУ, 2016. – 39 с. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22359, http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/22627

Пат. 94181 Україна, МПК B63H 25/00. Спосіб вибору оптимальної комбінації режимів експлуатації суднової рульової машини / А. В. Гончаренко; заявник та власник патенту Національний авіаційний університет. – № u 2013 09054; заявл. 19.07.2013; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

Kasyanov V. O. Variational principle in the problem of ship propulsion and power plant operation with respect to subjective preferences / V. O. Kasyanov, A. V. Goncharenko // Науковий вісник Херсонської державної морської академії: Науковий журнал. – Херсон: Видавництво ХДМA, 2012. – № 2(7). – pp. 56-61. (ISSN 2077-3617)

Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник Херсонської державної морської академії: Науковий журнал. – Херсон: Видавництво ХДМA, 2012. – № 1(6). – pp. 59-69. (ISSN 2077-3617)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована