ТЕРМО-КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ В УМОВАХ МАСТИЛЬНОГО ДІЇ В НЕСТАЛИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

Оксана Олександрівна Мікосянчик

Анотація


Запропоновано феноменологічну модель оцінки довговічності зношуваного шару, яка враховує наявність двох областей накопичення пошкоджень, а саме області багатоциклової контактної втоми і дебрис-шару. Запропоновано методи оцінки параметрів, що входять в модель, для розрахунку довговічності області багатоциклової втоми; отримані вирази зв'язують напружено-деформований стан, характеристики втомної міцності матеріалу з характеристиками фізичної моделі руйнування матеріалу, заснованої на термофлуктуаційній теорії міцності твердих тіл. Встановлено вплив ступеня зміцнення приповерхневих шарів, типу вторинних структур і граничних плівок мастильного матеріалу, утворених в результаті структурноїпристосованості, на енергію активації руйнування при терті.

Ключові слова


енергія активації руйнування; структурно-чутливий коефіцієнт; довговічність; напружено-деформований стан; кочення з проковзуванням

Посилання


Журков, С.Н. Проблема прочности твердых тел / С.Н. Журков // Вестник АН СССР. – 1957. – №11. – С. 78–82.

Регель, В.Р. О кинетике механического и электрического разрушения /В.Р. Регель, А.И. Слуцкер. – К 90-летию С.Н. Журкова. – СПб.: ФТИРАН, 1995. – С. 14-20.

Громаковский, Д.Г. Современные технологии и долговечность поверхностей трения при усталостном механизме изнашивания / Д.Г. Громаковский, В.А. Горохов, Г.А.Кулаков, Л.М. Рыбакова, И.Д. Ибатуллин // Трение и смазка в машинах и механизмах. –

– Вып. 3. – С.11–20.

Ибатуллин И.Д. Кинетика усталостной повреждаемости и разрушения поверхностных слоев: монография / И.Д. Ибатуллин. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. –387 с.

Коллинз Дж. Повреждение материалов в конструкциях: Анализ, предсказание, предотвращение / Дж. Коллинз. – Перевод с англ., М. : Мир, 1984. – 624 с.

Регель, В.Р. Структурно-динамическая гетерогенность – основа физики разрушения твердых тел / В.Р. Регель, А.И. Слуцкер // Соросовский образовательный журнал. – Том 8. – №1. – 2004. – С. 86-92.

Регель, В.Р. Кинетическая природа прочности твердых тел / В.Р. Регель,А.И. Слуцкер, Э.И. Томашевский. – М.: Наука, 1974. – 560 с.

Kassner M. E. Harper-Dorn creep / M.E. Kassner, P.K. Kumar, W. Blum // International Journal of Plasticity. – 2007. – №25. – p. 980-1000.

Громаковский Д.Г. АС СССР № 1490592 Способ оценки энергии активации материалов/ Громаковский Д.Г., Беленьких Е.В., Ибатуллин И.Д., Карпов А.С. и др., опубл. в бюл. изобретений Государственного комитета СССР №24 от 30.06.89.

Громаковский Д.Г. Патент №216645 РФ. Способ оценки энергии активации разрушения материала поверхностного слоя деформи- рованного трением / Громаковский Д.Г., Беленьких Е.В., Ибатуллин И.Д., Ковшов А.Г. и др., опубл. 10.05.2001.

Мікосянчик О.О. автоматизований триботехнічний комплекс для оцінки змащувальних процесів в парах тертя / Мікосянчик О.О., Запорожець О.І., Мнацаканов Р.Г. // Проблеми трибології. – Хмельницький: ХНУ.– 2015. – №4. - С. 42-48.

Al-quraan T. M.A. The Effect of the Slippage Degree at Rolling with Slipping on the Wear Resistance of Contact Surfaces / T.M.A. Al-quraan, O. O. Mikosyanchik, R. G. Mnatsakanov // Mechanical Engineering Research. – 2016. – Vol. 6, No. 2. – Р.48 – 61.

Костецкий Б.И. Поверхностная прочность материалов при трении / Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский, А.К. Караулов. – Киев: Техніка, 1976. – 296 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована