Том 4, № 54 (2017)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ СИГНАЛІВ

Обробка даних під час технічного обслуговування радіоелектронних засобів за станом PDF
O. V. Solomentsev, M. Yu. Zaliskyi, O. V. Kozhokhina, T. S. Herasymenko 11-17
Оцінка ефективності інформаційного резервування інформаційно-керуючих систем безпілотних літальних апаратів PDF
A. Al-Ammouri, A. О. Degtiarova, H. A. Al-Ammori, A. E. Klochan, O. P. Tymchenko 18-26
Метод адаптації експоненціального фільтра Брауна із використанням методу найменших квадратів PDF
B. R. Boriak, A. M. Silvestrov, V. V. Lutsio 27-32
Програмні засоби обслуговування клієнтів мережі закладів харчування PDF
E. M. Glinska, L. M. Oleshchenko 33-39
Метод діагностування аеродінамічного стану літака у польоті на основі зміни термічних полів PDF
D. O. Shevchuk, M. P. Kravchuk, V. V. Shulevka, L. V. Panchuk 40-44

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Визначення орієнтації з використанням cистеми глобального позиціонування PDF
L. M. Ryzhkov, O. V. Prokhorchuk 45-49
Поляриметрична система посадки безпілотних літальних апаратів PDF
A. E. Klochan, A. Al-Ammouri, V. K. Subbotyna, Hafed I. S. Abdulsalam 50-58
Ідентифікація динамічної моделі безпілотного літального апарата з використанням змішаного методу оцінювання до і після моделювання PDF
R. M. Farhadi 59-63

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Автоматизовані процедури проектування робастних інерціальних стабілізованих платформ PDF
O. A. Sushchenko 64-70
Імітація роботи системи візуальної навігації PDF
V. M. Sineglazov, V. S. Ischenko 71-74
Інтегрована система одночасної локалізації і відображення PDF
V. M. Sineglazov, M. S. Pisaryuga 75-80
Структурно-параметричний синтез ансамблів гібридних нейронних мереж PDF
O. I. Chumachenko, A. T. Kot 81-88

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Інтелектуальна система навчання пілотів гелікоптерів на тренажері PDF
V. M. Sineglazov, V. O. Glukhov 89-94

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Еволюційна кластеризація як метод розв’язання економічних задач PDF
V. Y. Snytyuk, O. O. Suprun 95-101
Моніторинг глибини механічної обробки композита з використанням акустичної емісії PDF
S. F. Filonenko, O. V. Zaritskyi, A. P. Stakhova 102-108
Метод виведення рівняння адіабатного процесу ідеального газу із залученням опційних гібридних функцій PDF
A. V. Goncharenko 109-112
Моделювання вихорів у рідині за допомогою клітинних автоматів PDF
E. A. Nastenko, A. V. Radahuz 113-117
Структура допоміжної класифікації наземних об’єктів за відеоспостереженням PDF
M. P. Mukhina, I. V. Barkulova 118-123
Підвищення якості оцінок параметрів моделі інтегрованим методом найменших квадратів PDF
A. M. Silvestrov, G. I. Kryvoboka 124-129


ISSN 1990-5548

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.